Sale!

Metromierz H-100

2952,00 4052,00 

Halda iTrip H-100 to idealne urządzenie dla kierowcy i pilota w rajdach offroad. Metromierz ten jest doskonały do pomiarów odległości odbywających się w najtrudniejszych warunkach. Przede wszystkim zapewnia czytelną prezentację wyświetlanej wartości i prostą obsługę. Zawsze prezentuje najważniejsze parametry. Metromierz jest wyposażony w moduł GPS, może być również wyposażony w funkcję tzw. trasowania azymutów. Metromierz iTrip H-100. Idealny do rajdów offroad.

Metromierz GPS iTrip H-100 to metromierz, idealny do rajdów. Metromierz H-100, inaczej zwany haldą, służy do pomiaru odległości, czasu, wskazania kursu, napięcia w pojeździe. Halda H-100 przeznaczona jest do rajdów baja, offroad, przepraw. Zastosowanie metromierza w takich rajdach i imprezach umożliwia spawana, wodoszczelna, stalowa obudowa oraz hermetyczne złącza. Halda pracuje poprawnie nad wodą i pod wodą 🙂.

Metromierz gps spełnia wszystkie oczekiwania pilota rajdowego:
 umożliwia jazdę według książki drogowej wydanej przez organizatora
 pozwala dokonać korekt odległości w przypadku niezgodności z książką drogową lub pobłądzenia
 śledzi w sposób ciągły prędkość pojazdu, napięcie zasilania w samochodzie, bieżący kurs (w wersji z modułem GPS)
 pozwala w każdej chwili wytrasować waypoint na podstawie kursu do celu i odległości do celu oraz nawigować do tego waypointa (w wersji z modułem GPS)

Jak halda H-100 pomaga załodze?

iTrip wykonuje za pilota ciężką i nudna pracę. Halda jest cały czas do dyspozycji, może w każdej chwili wyświetlić zmierzone wartości lub pokierować załogę do celu. Robi to szybko i dokładnie. Załoga do daje inteligencji i pomysłu na jazdę i przebieg zawodów. Wtedy załoga, samochód i urządzenie stają się zespołem.

Czytelność wskazań

Aby zwiększyć czytelność i prostotę obsługi, wszystkie parametry pomiarowe znajdują się jednocześnie na ekranie. Nie musisz nic przełączać aby zobaczyć oprócz odległości, np. kurs lub napięcie zasilania.

Pomiar drogi (odległości)

Pomiar odległości realizowany jest za pomocą jednego lub dwóch czujników prędkości. Metromierz H-100 GPS może obliczać odległość z wykorzystaniem wbudowanego modułu GPS (w wersji z modułem GPS). Pomiar drogi realizowany jest z doskonałą precyzją. Przy dwóch czujnikach prędkości teoretyczna dokładność wyniesie 0,025 m/1km. Halda H-100 stale kontroluję pracę czujników prędkości. Informacja o pracy czujników jest sygnalizowana pilotowi.
Również jakość sygnału GPS jest prezentowana w sposób ciągły w celu kontroli.

Metromierz offroad iTrip H-100 to proste w obsłudze urządzenie

Posiada:
 6 czytelnie oznakowanych i podświetlanych przycisków
 podświetlany ekran LCD zabezpieczony poliwęglanem
 dołączamy instrukcję obsługi zawierającą opis każdej funkcji i każdego przycisku

Specjalna wersja do rajdów Baja

W rajdach baja, offroad pojawia się od kilku lat specyficzny zapis w książce drogowej. Zawiera on in-formację o kierunku jazdy wyrażone w postaci: kursu do celu oraz odległości do celu. W specjalnej wersji halda GPS H-100 potrafi trasować waypointy (w wersji z modułem GPS), które są trasowane przez metromierz na podstawie ustawionych wcześniej informacji z książki drogowej. W metromierzu można zaprogramować do 100 waypointów z których skorzystasz podczas rajdu. Dzięki precyzji i szybkości działania metromierza, w miejscu napotkania takiego opisu, nie musisz nawet zatrzymywać się. Trasujesz waypoint a metromierz doprowadzi cię do celu.

Maksymalna precyzja haldy H-100

Halda wykonana jest w najnowszej technologii.

Posiada:
 super szybki procesor renomowanego producenta
 wewnętrzna elektronika montowana jest przez automatyczną linie produkcyjną
 wbudowany GPS (obecnie firmy uBlox) pracuje 10 razy na sekundę
 synchronizacja czasu z GPS dokonywana jest w każdej minucie
 praca z czujnikami prędkości o dużej rozdzielczości

Dla kogo halda GPS?

iTrip H-100 to halda GPS dla każdej załogi i każdego pilota rajdowego. Amatorzy skorzystają z prostych funkcji dzięki prostej obsłudze. Profesjonaliści wycisną wszystko co się da z możliwości metromierza aby zyskać sekundy i ułamki sekund przewagi nad innym załogami.
Funkcje metromierza gps:
 pomiar odległości z rozdzielczością 1m, 10m lub 100m
 maksymalne wskazania odległości TRIP/PARTIAL 999,99km ODO/TOTAL 999,99km
 kasowanie odległości TRIP/PARTIAL i ODO/TOTAL
 korekta odległości ODO/TOTAL – szybka za pomocą przycisków strzałek oraz pełna poprzez wpisanie dystansu ODO/TOTAL
 pamięć 10 kalibracji z maksymalną rozdzielczością 0,025m / 1km
 tzw. trasowanie azymutów czyli trasowanie waypointa i nawigacja do niego
 pamięć 100 punktów azymut + odległość do punktu
 trasowanie azymutów bez zwalniania jazdy
 wizualizacja trasy na urządzeniu Garmin (wymagany protokół NMEA IN/OUT w urządzeniu Garmin oraz fizyczny port RS232)
Zestaw zawiera:
 urządzenie główne
 wiązkę do podłączenia zasilania i czujników
 w wersji z modułem GPS – antenę GPS
 zestaw wsporników

Metromierz H-100 przeznaczony do:

 rajdów baja – pomiar odległości krótkiej między sytuacjami oraz długiej od startu odcinka, sek-cji. Wybór pozostaje w rękach pilota. W wersji z trasowaniem azymutów halda GPS zamieni uciążliwą nawigację na podstawie odległości do celu i kursu w radość wygrywania 🙂
 rajdów przeprawowych – pomiar odległości krótkiej między sytuacjami oraz długiej od startu odcinka, sekcji. Wybór pozostaje w rękach pilota.
dodatkowo zawsze – pomiar napięcia w układzie elektrycznym pojazdu, kurs oraz czas z GPS (wersji z modułem GPS)

Konstrukcja haldy GPS

Cechy charakterystyczne haldy:
 stalowa, spawana obudowa
 podświetlany ekran LCD zabezpieczony poliwęglanem
 hermetyczne złącza
 wewnętrzny moduł GPS
 kontrola pracy czujników
 kontrola pracy GPS
 funkcja trasowania azymutów
 dowolnego typu resetery jedno lub 3 przyciskowe
 dodatkowe przełączniki funkcyjne przyśpieszające obsługę
 współpraca z wyświetlaczem kierowcy

Wyświetlane przez metromierz parametry:

 odległość całkowita ODO/TOTAL
 odległość odcinkowa TRIP/PARTIAL
 kierunek (kurs) jazdy wg. GPS TRACK (CAP)
 prędkość w km/h lub milach/godzine
 napięcie zasilania pojazdu
 czas w formacie gg:mm:ss
 jakość sygnału GPS
 jakość pracy czujników prędkości

Waga1 kg
Wymiary30 × 20 × 15 cm
Wbudowany GPS

Tak, Nie

Trasowanie azymutów

Tak, Nie

Wiązki przewodowe

Z tyłu obudowy, Z dołu obudowy

Shopping Cart
Scroll to Top