Sale!

Metromierz H-51

2398,50 3643,50 

Halda iTrip H-51 to idealne urządzenie dla kierowcy i pilota w rajdach offroad. Metromierz ten jest doskonały do pomiarów odległości odbywających się w najtrudniejszych warunkach. Przede wszystkim zapewnia czytelną prezentację wyświetlanej wartości i prostą obsługę. Zawsze prezentuje najważniejsze parametry. Metromierz jest wyposażony w moduł GPS, może być również wyposażony w funkcję tzw. trasowania azymutów. Metromierz iTrip H-51. Idealny do rajdów offroad.

Metromierz GPS iTrip H-51 to bardzo kompaktowe urządzenie, idealne do rajdów offroad. Metromierz H-51, inaczej zwany haldą, służy do pomiaru odległości, czasu, wskazania kursu, napięcia zasilania. Halda H-51 przeznaczona jest do rajdów baja, offroad, przepraw. Zastosowanie metromierza w takich rajdach i imprezach umożliwia spawana, wodoszczelna, stalowa obudowa oraz hermetyczne złącza. Halda pracuje poprawnie nad wodą i pod wodą.

Metromierz gps spełnia wszystkie oczekiwania pilota rajdowego:
 umożliwia jazdę według książki drogowej wydanej przez organizatora
 pozwala dokonać korekt odległości w przypadku niezgodności z książką drogową lub pobłądzęnia
 śledzi w sposób ciągły przejechaną odległość, prędkość pojazdu, napięcie zasilania w samochodzie, bieżący kurs (w wersji z modułem GPS)
 pozwala w każdej chwili wytrasować waypoint na podstawie kursu do celu i odległości do celu oraz nawigować do tego waypointa (w wersji z modułem GPS)

Jak halda H-51 pomaga załodze?

iTrip wykonuje za pilota ciężką i nudna pracę. Halda jest cały czas do dyspozycji, może w każdej chwili wyświetlić zmierzone wartości lub pokierować załogę do celu. Robi to szybko i dokładnie. Załoga do daje inteligencji i pomysłu na jazdę i przebieg zawodów. Wtedy załoga, samochód i urządzenie stają się zespołem.

Pomiar drogi (odległości)

Pomiar odległości realizowany jest za pomocą jednego lub dwóch czujników prędkości. Halda z GPS może obliczać odległość z wykorzystaniem wbudowanego modułu GPS (w wersji z modułem GPS). Pomiar drogi realizowany jest z doskonałą precyzją. Przy dwóch czujnikach prędkości teoretyczna do-kładność wyniesie 0,025 m/1km. Halda H-51 stale kontroluję pracę czujników prędkości. Informacja o pracy czujników jest sygnalizowana pilotowi.
Jakość sygnału GPS jest również prezentowana w sposób ciągły.

Metromierz offroad iTrip H-51 to proste w obsłudze urządzenie

Posiada:
 6 czytelnie oznakowanych i podświetlanych przycisków
 4 czerwone wyświetlacze LED mają wysokość aż 20 mm
 dołączamy instrukcję obsługi zawierającą opis każdej funkcji i każdego przycisku

Specjalna wersja do rajdów Baja

W rajdach baja, offroad pojawia się od kilku lat specyficzny zapis w książce drogowej. Zawiera on in-formację o kierunku jazdy wyrażone w postaci: kursu do celu oraz odległości do celu. W specjalnej wer-sji halda GPS H-51 potrafi trasować waypointy (w wersji z modułem GPS), które są trasowane przez metromierz na podstawie ustawionych wcześniej informacji z książki drogowej. W metromierzu można zaprogramować do 100 waypointów z których skorzystasz podczas rajdu. Dzięki precyzji i szybkości działania metromierza, w miejscu napotkania takiego opisu, nie musisz nawet zatrzymywać się. Trasu-jesz waypoint a metromierz doprowadzi cię do celu.

Maksymalna precyzja haldy H-51

Halda wykonana jest w najnowszej technologii.

Posiada:
 super szybki procesor renomowanego producenta
 wewnętrzna elektronika montowana jest przez automatyczną linie produkcyjną
 wbudowany GPS (uBlox) pracuje 10 razy na sekundę
 synchronizacja czasu z GPS dokonywana jest w każdej minucie
 praca z czujnikami prędkości o dużej rozdzielczości, nawet 40000 imp./1km

Dla kogo halda GPS?

iTrip H-51 to halda GPS dla każdej załogi i każdego pilota rajdowego. Amatorzy skorzystają z funkcji dzięki prostej obsłudze. Profesjonaliści wycisną wszystko co się da z możliwości metromierza aby zyskać sekundy i ułamki sekund przewagi nad innym załogami.
Funkcje metromierza gps:
 pomiar odległości z rozdzielczością 1m, 10m lub 100m
 maksymalne wskazania odległości TRIP (PARTIAL) 99,99km ODO (TOTAL) 999,9km
 kasowanie odległości TRIP/PARTIAL i ODO/TOTAL
 korekta odległości ODO/TOTAL – szybka za pomocą przycisków strzałek oraz pełna poprzez wpisanie dystansu ODO/TOTAL
 pamięć 10 kalibracji z maksymalną rozdzielczością 0,025m / 1km
 tzw. trasowanie azymutów czyli trasowanie waypointa i nawigacja do niego
 pamięć 100 punktów azymut + odległość do punktu
 trasowanie azymutów bez zwalniania jazdy
 wizualizacja trasy na urządzeniu Garmin (wymagany protokół NMEA IN/OUT w urządzeniu Garmin oraz fizyczny port RS232)
Zestaw zawiera:
 urządzenie główne
 wiązkę do podłączenia zasilania i czujników
 w wersji z modułem GPS – antenę GPS
 zestaw wsporników
Przeznaczenie

Metromierz przeznaczony do:

 rajdów baja – pomiar odległości krótkiej między sytuacjami oraz długiej od startu odcinka, sekcji. Wybór pozostaje w rękach pilota. W wersji z trasowaniem azymutów halda GPS zamieni uciążliwą nawigację na podstawie odległości do celu i kursu w radość wygrywania 🙂
 rajdów przeprawowych – pomiar odległości krótkiej między sytuacjami oraz długiej od startu odcinka, sekcji. Wybór pozostaje w rękach pilota.
dodatkowo zawsze – pomiar napięcia w układzie elektrycznym pojazdu, kurs oraz czas z GPS (wersji z modułem GPS)

Konstrukcja haldy GPS

Cechy charakterystyczne haldy:
 stalowa, spawana obudowa
 czerwone wyświetlacze LED o wysokości cyfry 20 mm
 hermetyczne złącza
 wewnętrzny moduł GPS
 kontrola pracy czujników
 kontrola pracy GPS
 funkcja trasowania azymutów
 dowolnego typu resetery jedno lub 3 przyciskowe
 dodatkowe przełączniki funkcyjne przyśpieszające obsługę
 w trakcie przygotowywań współpraca z wyświetlaczem kierowcy
Nasze urządzenia do rajdów wybijają się ponad konkurencyjne rozwiązania, np. terratrip lub monit rally. W odróżnieniu od hald Terratrip 101 lub Terratrip 202, Brantz są wrażliwe na warunki w których są stosowane. Może Terratrip daję się używać w drogowych warunkach, ale na pewnio nie w kurzu i wodzie.

Wyświetlane przez metromierz parametry:

 odległość całkowita ODO (TOTAL)
 odległość odcinkowa TRIP (PARTIAL)
 kierunek jazdy wg. GPS TRACK (CAP)
 prędkość w km/h lub milach/godzine
 napięcie zasilania pojazdu
 czas w formacie gg:mm
 jakość sygnału GPS
 jakość pracy czujników prędkości

Waga1 kg
Wymiary30 × 20 × 15 cm
Wbudowany GPS

Tak, Nie

Trasowanie azymutów

Tak, Nie

Wiązki przewodowe

Z tyłu obudowy, Z dołu obudowy

Shopping Cart
Scroll to Top